Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

#shorts Signal Mushrooms (#CreateLAB signal processing)

Showing X-Y projection on scope, made my first Youtube Short. signal and Embedded computing classes at CreateLAB at TQ5.2 Eindhoven Fontys.
Recente posts

MidJourney : Product design met generatieve AI

Generatieve AI-modellen die tekst naar afbeeldingen omzetten, vormen een  snel opkomend gebied binnen de kunstmatige intelligentie. (AI = Artificiële intelligentie ook wel Synthetische Intelligentie genoemd) Deze technologie maakt gebruik van geavanceerde neurale netwerkarchitecturen om visuele content te genereren op basis van tekstuele beschrijvingen .  Dit wordt soms ook wel " prompt engineering " genoemd, verwijzend naar het proces van het nauwkeurig en strategisch formuleren van prompts om gewenste uitvoer van het model te krijgen. Lees mijn artikel hier : https://www.wisclub.nl/doku.php?id=blog:midjourney1

Embedded tech blog : MCU on Eclipse

I read this blog: https://mcuoneclipse.com/ One of the best blogs with real value and original content. Written by a professional engineer who knows his stuff, named: Prof. Erich Styger. His words: "When I had to decide about what I should study at ETH Zürich, I was bouncing back and forth between Computer Science and Electrical Engineering. Although I ended up studying Computer Science, I always had one foot in the domain of Electrical Engineering. Because of this, 'Embedded Systems' and the world of microcontrollers, hardware, and software have been my home for more than 25 years." If you are into writing "Embedded" Software, you should definitely check it out. [Nederlands] Ik lees deze blog: https://mcuoneclipse.com/ Een van de beste blogs met echte waarde en originele inhoud. Geschreven door een professionele ingenieur die zijn vak verstaat, genaamd: Prof. Erich Styger. Zijn woorden: "Toen ik moest beslissen wat ik zou gaan studeren aan de ETH Züric

episode2 : Sawyer becomes a "useless machine"

In the CreateLab at Fontys-ICT in Eindhoven we play (and learn) about robot programming, behavior trees, ROS. This robot is part of professorship High Tech Embedded Software lead by Teade Punter. A late night experiment by Kris and Edwin. Empowering Students through Hands-on Learning and Repairing Robots At Fontys-ICT, we believe that hands-on experience in repairing equipment is not only an essential skill but also a powerful tool to inspire our students. Recently, an instructor and a student teamed up to disassemble and restore a Sawyer-Robot by RethinkRobotics to working condition. This collaborative repair process ignited enthusiasm and boosted the confidence of our young, aspiring engineers. Once the robot was reassembled and operational, the students quickly began exploring its capabilities. In no time, they were using its vision system to locate blocks on a table, pick them up, and stack them on a stool. This experience sparked a flurry of creative ideas, as students brainsto

Download en leer veel van de Philips Bedrijfscursus elektronica

Jos Verstraaten heeft veel werk verzet. Hij verzamelde, restaureerde en scande deze Philips bedrijfscursussen . https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/philips-cursus-bedrijfselektronica-1.html AS01 Elektriciteitsleer deel 1 Aanklikbare link ➡  Download dit deel van de cursus A1 - Inleiding Aan de start Inhoud van de cursus Blokschema van de cursus Traject A Blokschema van traject A Hoe gaan wij te werk? De bedrijfselektronicus Wat kunt u aan het einde van deze cursus? Opbouw van elektronische apparaten Het oefenpaneel Testen A2 - Elektrische stroom Atomen, kernen en elektronen Geleiders en isolators Geladen lichamen Grootheden, eenheden en formules Het symbool voor lading en de eenheid van lading Elektronenstroom Elektronenstroom en elektrische stroom De ampère De bron van elektrische stroom We meten een elektrische stroom Het aflezen van de stroommeter De tien geboden bij het gebruiken van een stroommeter Serieschakeling Parallelschakeling Samenvatting A3 - Elektrische spanning

Printplaat reparatie van : Brink Renovent HR uit 1997 met details en uitleg

Ik heb een nieuw filmpje gemaakt.  Reparatie van printplaat van Brink Renovent HR uit 1997 met gedetailleerde uitleg en foto's. Voor #BarryV van repareerjeventilatie.nl heb ik weer een printplaat gerepareerd. Het betrof een print van de Brink Renovent HR deze hebben als motor : EBM R1G140-AW05-12 en deze vind je regelmatig in WTW installaties die door Brink zijn geproduceerd. Deze specifieke print had waterschade en hierdoor was bijna alles opgeblazen en kapot. - CPU, motor drivers, FET eindtrappen, weerstanden en dioden, en een op-amp. Ondanks dat is het toch weer gelukt om de print te repareren. Het wordt steeds belangrijker om zorgvuldig met grondstoffen om te gaan, onderdelen en nieuwe producten hebben lange levertijden. Reparatie en recycling is een goede optie, economisch en ecologisch en nu blijkt ook verstandig vanuit een geopolitiek perspectief, we zijn wel erg afhankelijk van een paar fabrieken geworden. Leerzaam voor wie wat wil leren over reparatie van elektronica en g

What a great tech blog I found "Ken Shirriff"

I found this blog by accident in a search about generation of VGA signals with an FPGA. It is filled with fine information about technology and history and background stories. http://www.righto.com/ It is written by a person called "Ken Shirriff" and has topics on """Computer history, restoring vintage computers, IC reverse engineering, and whatever""" His twitter :  https://twitter.com/kenshirriff This person has a passion, you can learn from this guy. Check out his blog.

Renault Clio 2 achterlamp demontage / montage, vervangen lampje

Ik ben weer bezig met experimenten : hoe maak je een korte instructievideo. Poging 1 : lamp vervangen in Renault Clio. Bevat alle info denk ik.

1938 -> 2022 the same thing : outwitting the devil

I am reading a book written in 1938, before World War II, after the crisis of 1929 and it seems completely relevant to the situation I see today.  The book is "Outwitting the Devil, written by Napoleon Hill" it was published in 2011.  It is an interview with "the devil" and summarizes the strengths and weaknesses of humans and how to influence them for better or worse. The list below is a listing the "devil" gives of things that are important. These things make him powerless over man or woman. Doing the opposite will allow "the devil" to influence humans. 1. Do your own thinking on all occasions.  The fact that human beings are given complete control over nothing save the power to think their own thoughts is laden with significance.  2. Decide definitely what you want from life; then create a plan for attaining it and be willing to sacrifice everything else, if necessary, rather than accept permanent defeat.  3. Analyze temporary defeat, no matte