Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2023 tonen

Robocup 2024 sponsor event.

CreateLAB een normale vrijdag Fontys ICT

Vlog Fontys SDC deel 1, voertuig is afgeleverd.

CreateLAB TQ5.2 zomaar een dagje...

Bruisende Energie en Innovatie in CreateLAB TQ5.2, Eindhoven! In het creatieve hart van Fontys-ICT, gevestigd op TQ5.2 in Eindhoven, borrelde gisteren een zee van activiteit en innovatie in het CreateLAB. Het was een dynamische samenkomst van studenten en docenten, waarbij geluid en signaalverwerking niet alleen werden besproken maar ook live in actie kwamen! Opvallend was dat bijna elke techniek-docent een bepaalde connectie met geluid bleek te hebben, aangezien velen een instrument bespeelden. Terwijl de melodieën door de ruimte zweefden, waren studenten parallel daaraan druk bezig met hun eigen lopende projecten. Een highlight was ongetwijfeld de testrit met een zelfgebouwde robot, een project waar studenten diep in de ROS2-software duiken en zich richten op navigatie binnen bebouwde omgevingen. Met behulp van LIDAR-technologie ontwikkelen ze kaarten en werken ze aan een AGV (autonoom rijdend voertuig) dat pakketjes kan vervoeren binnen onze afdeling. Neem een kijkje bij de bijgevoe

#shorts Signal Mushrooms (#CreateLAB signal processing)

Showing X-Y projection on scope, made my first Youtube Short. signal and Embedded computing classes at CreateLAB at TQ5.2 Eindhoven Fontys.

MidJourney : Product design met generatieve AI

Generatieve AI-modellen die tekst naar afbeeldingen omzetten, vormen een  snel opkomend gebied binnen de kunstmatige intelligentie. (AI = Artificiële intelligentie ook wel Synthetische Intelligentie genoemd) Deze technologie maakt gebruik van geavanceerde neurale netwerkarchitecturen om visuele content te genereren op basis van tekstuele beschrijvingen .  Dit wordt soms ook wel " prompt engineering " genoemd, verwijzend naar het proces van het nauwkeurig en strategisch formuleren van prompts om gewenste uitvoer van het model te krijgen. Lees mijn artikel hier : https://www.wisclub.nl/doku.php?id=blog:midjourney1

Embedded tech blog : MCU on Eclipse

I read this blog: https://mcuoneclipse.com/ One of the best blogs with real value and original content. Written by a professional engineer who knows his stuff, named: Prof. Erich Styger. His words: "When I had to decide about what I should study at ETH Zürich, I was bouncing back and forth between Computer Science and Electrical Engineering. Although I ended up studying Computer Science, I always had one foot in the domain of Electrical Engineering. Because of this, 'Embedded Systems' and the world of microcontrollers, hardware, and software have been my home for more than 25 years." If you are into writing "Embedded" Software, you should definitely check it out. [Nederlands] Ik lees deze blog: https://mcuoneclipse.com/ Een van de beste blogs met echte waarde en originele inhoud. Geschreven door een professionele ingenieur die zijn vak verstaat, genaamd: Prof. Erich Styger. Zijn woorden: "Toen ik moest beslissen wat ik zou gaan studeren aan de ETH Züric

episode2 : Sawyer becomes a "useless machine"

In the CreateLab at Fontys-ICT in Eindhoven we play (and learn) about robot programming, behavior trees, ROS. This robot is part of professorship High Tech Embedded Software lead by Teade Punter. A late night experiment by Kris and Edwin. Empowering Students through Hands-on Learning and Repairing Robots At Fontys-ICT, we believe that hands-on experience in repairing equipment is not only an essential skill but also a powerful tool to inspire our students. Recently, an instructor and a student teamed up to disassemble and restore a Sawyer-Robot by RethinkRobotics to working condition. This collaborative repair process ignited enthusiasm and boosted the confidence of our young, aspiring engineers. Once the robot was reassembled and operational, the students quickly began exploring its capabilities. In no time, they were using its vision system to locate blocks on a table, pick them up, and stack them on a stool. This experience sparked a flurry of creative ideas, as students brainsto

Download en leer veel van de Philips Bedrijfscursus elektronica

Jos Verstraaten heeft veel werk verzet. Hij verzamelde, restaureerde en scande deze Philips bedrijfscursussen . https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/philips-cursus-bedrijfselektronica-1.html AS01 Elektriciteitsleer deel 1 Aanklikbare link ➡  Download dit deel van de cursus A1 - Inleiding Aan de start Inhoud van de cursus Blokschema van de cursus Traject A Blokschema van traject A Hoe gaan wij te werk? De bedrijfselektronicus Wat kunt u aan het einde van deze cursus? Opbouw van elektronische apparaten Het oefenpaneel Testen A2 - Elektrische stroom Atomen, kernen en elektronen Geleiders en isolators Geladen lichamen Grootheden, eenheden en formules Het symbool voor lading en de eenheid van lading Elektronenstroom Elektronenstroom en elektrische stroom De ampère De bron van elektrische stroom We meten een elektrische stroom Het aflezen van de stroommeter De tien geboden bij het gebruiken van een stroommeter Serieschakeling Parallelschakeling Samenvatting A3 - Elektrische spanning